é

   Co lze metodou HAP léčit

 • Pocity : vztek, zlost, agrese, deprese, úzkosti,  smutek, pocity méněcennosti, zoufalství a další různé nepříjemné pocity…
 • Fobie : strach z pavouků (ze zvířat),  z výšek, z lidí, klaustrofobie atd…
 • Bolesti : hlavy, zad, nohou, rukou, kloubů atd…
 • Traumata : z nepříjemných prožitých událostí – ztráty blízkých osob, rozvod, autonehoda, operace…
 •  Alergie, migrény, tréma, astma, kožní problémy, závratě …
 •  Závislosti
 •  Vztahové problémy, sexuální problémy …
 •  Touto metodou můžeme získat jiný pohled na život, poznat více sebe sama, odstranit zdravotní nebo osobní problémy.

 

 Kdy nelze provádět léčení metodou HAP

 • U osob, kteří jsou pod vlivem léků proti bolesti, psychofarmak, alkoholu a drog.
 • U těhotných žen ve vyšším stupni těhotenství.
 • U velmi malých dětí.
 • U poškození organismu, tělesných funkcí nebo mysli, v tzv. nevratném stavu
 •  Rovněž, aby terapie byla účinná, tak je důležitá spolupráce i vlastní zájem klienta, zpracovat svůj problém.  Nelze léčit proti jeho vůli.

 

 Je metoda HAP nebezpečná ?

 • Často se setkáváme s obavami nějakou regresi podstoupit. Lidé mívají obavy z toho, že když si vybaví nějakou nepříjemnou událost z minulosti, že by je to mohlo poškodit a nechat na nich nějaké trvalé následky. Jiní se zase bojí toho, že by třeba mohli „zůstat“ např. v 15. století a nemohli by se vrátit zpět. Jak to tedy je? Jsou takové domněnky pravdivé?
 • Obecně lze říci, že samotné vybavení a znovuprožití nějaké události z minulosti nebezpečné není. I když může být zpočátku nepříjemné (pocity), nepřekračuje tato „nepříjemnost“ meze snesitelnosti a při opakovaných průchodech takovou událostí se nepříjemné pocity zmenšují, aby nakonec vymizely natrvalo silné. Také nemusíte mít obavy z toho, že byste v minulosti zůstali. Zkušenost ukazuje, že se nic takového nestává.
 • Klient je během terapie při plném vědomí, má pouze zavřené oči po celou dobu sezení. Není se čeho obávat.

 

Průběh sezení

 • Zpravidla jedno sezení trvá 2 – 3 hodiny, ale je to individuální, někdy se to může i protáhnout.
 • Na terapii přijďte odpočatí, s dostatečnou časovou rezervou, je to z toho důvodu, aby jste se uvolnili, věnovali se plně terapii a nemysleli na další případné vaše úkoly.  Případně sdělíte terapeutovi čas, kdy potřebujete ukončit sezení.
 • Domluvte se  předem na odměně, aby nedošlo k nedorozumění. Většinou je určená sazba za hodinu.
 • Sdělíte terapeutovi problém, který chcete vyřešit.
 • Pohodlně se usadíte, zavřete oči a terapie může začít. Po celou dobu sezení jste při vědomí.
 • Při ukončení Vás terapeut přivede zpět do bdělého stavu.
 • Budete si pamatovat vše, celý průběh sezení.
 • Pokud se nestihla celá událost zpracovat, domluví se další sezení.
 • Každá terapie je zcela individuální a předem se nedá určit časový průběh průchodu událostí, kdy je nutné zpracovat traumata, emoce apod.

 

Etika

 • Terapeut považuje veškeré informace, které vyslechne od klienta za naprosto důvěrné. Nerozšiřuje je dále.
 • Osobně mohu doporučit ze svých zkušeností metodu HAP, protože již  po každém sezení dochází k postupným  změnám, a to k lepšímu.

 

 

 

 
Hudba na profil zdarma-Příslušenství pro mobilní telefony