Shamballa

Shamballa

Jde o léčebný systém, který je na naší planetě teprve od roku 2003. Systém léčení energií Shamballa je dar Mistra Saint Germaina planetě Zemi a jejim obyvatelům a byl získán June Stephansen formou chanellingu. Mistr Saint Germain poskytl poznání celistvé metody s více informacemi než vyučoval dr. Mikao Usui v Reiki systému.

Shamballa je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme svět, který jsme předtím neznali. Začínáme rozumět a cítit, že nám synchronicita ukazuje, že všechno je spolu propojeno. Tím dostáváme hluboké poznání o dalších částech jak nás samých, tak ostatních lidí – všude je potřebná láska, léčení a integrita. Shamballa nám pomůže milovat, léčit a integrovat takové, jací jsme. Toto nové pochopení nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi průvodci, anděly a pomocníky, kteří nás milují a ochraňují. Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi a smyslu pro partnerství.

Jde o sloučení několika typů energií:

1.      Univerzální životní energie – reiki

2.      Energie Světla v našem duchovním srdci – energie naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“

3.      Energie Nanebevzatých Mistrů – (spojitost našeho multidimenzionálního aspektu).

 

Shamballa je vysoko vibrační linie reiki, je v současnosti považována za jednu z nejsilnějších linií. Je to multidimenzionální léčení, léčí na všech úrovních, její použití je rychlejší a silnější, účinnější.

Mnoho lidí nazývá Shamballu dalším krokem v Reiki. Není záměrem, aby byla Shamballa lepší než jiné druhy Reiki linií. Znamená to však, že Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních.

Západní medicína je určena jen pro třetí dimenzi a může léčit jenom na tělesné úrovni. Mnoho nemocí je neléčitelných v 3D, k nim patří AIDS, rakovina, RS, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u 100% poškozených orgánů apod. Sama Usui Reiki a Shamballa MDH nedokáží v těchto případech pomoci, neboť jejich frekvenční spektrum je příliš nízké. Symboly Usui Reiki jsou v 3D!

Reiki byla po mnoho desítek let vynikající v léčení všech lidí. Nyní, kdy čím dál víc lidí vzestupuje, jsou potřeba jiné léčebné metody. Symboly Shambally  kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci a také ty, které jsou výše vyjmenovány, a které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné! (výjímky jsou uvedeny níže).

Co však Shamballa nedokáže léčit jsou karmické nemoci nebo takové, které jsou námi zapsány v naší uzavřené smlouvě předtím, než jsme se inkarnovali na Zemi. Zrovna tak jako nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Můžeme ale u tohoto stádia zmírnit utrpení.

Využití: Tímto systémem je možné léčit kohokoli. Ovšem čím výše člověk vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím rychleji se zregeneruje.

Co znamená název Shamballa?

Shamballa je hlavním městem království Agharta – éterického města umístěného nad pouští Gobi, ale nejenom tam. Království Agharta zahrnuje komplex duchovních středisek – např. Mt.Shasta – ale i jiná energentická centra Země.

Tolik knih se napsalo o tomto bájném místě – ale jak je možné, že ještě žádný cestovatel Shamballu nenašel? Shamballa je místem uvnitř nás, místem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás a pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra, jsou napínavější než složité cestování a hledání ve vnějším světě. Prostřednictvím Shambally jsme spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají k vzestupu.

 

Nenahrazuje lékařskou péči !