Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Co je to hlubinná abreaktivní psychoterapie

Z teorie, na které je abreaktivní psychoterapie založena vyplývá, že je s její pomocí možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv. Psychoteraupetická praxe potvrzuje, že pokud není příčinou nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší, nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít.
Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže, jako například neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresivita, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství potíží dalších.
Úraz, nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A jestliže psychické trauma, spojené s úrazem nebo operací zpracujeme, je pro psychiku najednou mnohem snažší se o traumatizovanou část organismu starat. Hlubinná abreaktivní psychoterapie je tedy velice vhodným nástrojem pro rehabilitaci poúrazových, nebo pooperačních stavů. Zpracování úrazu, nebo operace technikou hlubinné abreaktivní psychoterapie vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu uzdravování. Psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění, jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod.
Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena jeho imunitní odolnost. Systematické odstraňování vlivu prožitých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.
Teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie odkrývají i takové skutečnosti, že například povahové rysy, jako touha po penězích, nebo po moci nejsou také nic jiného, než aberace, jejichž příčinu lze nalézt a odstranit. Dalším zajímavým výsledkem aplikace hlubinné abreaktivní psychoterapie je, že zlepšujeme po všech stránkách nejen zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání. Čím bude vaše praxe v hlubinné abreaktivní psychoterapii větší, tím více si budete postupně víc a víc uvědomovat, že vše, co se s člověkem děje, není náhodné, ale že všechno podléhá určitým zákonitostem, ve kterých se začnete orientovat.

 

 

Z knihy : Andrej Dragomirecký Psychoterapie I.

 

Semináře na hlubinné abreaktivní psychoterapie vykonává vynikající učitel Andrej Dragomirecký. Mohu je všem velmi doporučit.

 


Hudba na profil zdarma-Příslušenství pro mobilní telefony