Reiki semináře

Seminář 1. stupně Reiki

Na semináři se seznámíte s historií a vývojem Reiki. V teoretické části se naučíte metodám a zásadám používání energie Reiki a v praktické části se naučíte léčit sebe i druhé nejen přikládáním rukou, ale i bezkontaktní práci s Reiki na vyšších energetických tělech. Naučíte se též správně relaxovat, meditovat, harmonizovat čakry, zvyšovat svojí energii a vitalitu, chránit se proti nežádoucím vlivům lidí a okolního prostředí.

Seminář 2. stupně Reiki

Obsahem semináře 2. stupně je naladění do třech symbolů Reiki, které práci s energií mnohonásobně umocní, urychlí a prohloubí. Pomocí a prostřednictvím těchto symbolů budete léčit příčiny nemocí přímo v mentální sféře, kde vznikly, naučíte se zesilovat energetický tok Reiki a cíleně jej směrovat, léčit na dálku bez omezení vzdálenosti, energeticky a mentálně se spojovat s jinými lidmi, či bytostmi, čistit prostory od negativních energií a entit, odesílat nežádoucí parazitující bytosti a v neposlední řadě též léčit psychické problémy a nežádoucí sklony, či závislosti. Zkrátka naladěím do 2. stupně Reiki dostanete do rukou opravdu mocné nástroje, skýtající nekonečné množství uplatnění, ale i experimentování a můžete se směle vydat vlastní cestou.

Seminář 3. stupně Reiki

Na tomto stupni Reiki budete iniciováni mistrovskou energií - stanete se Mistrem Reiki, oprávněným používat nejen tento titul, ale i velmi silný mistrovský symbol, který veškerou léčebnou práci s Reiki naprosto nedocenitelně umocňuje. 3. stupeň Reiki vám zvýší energetický potenciál na nejvyšší možnou úroveň v rámci Univerzálních zákonů a individuálního plánu pro vaši inkarnaci.

Seminář 4. stupně Reiki

Tímto mistrovským - učitelským stupněm Reiki budete naladění do systému a rituálu Reiki, kerým můžete učit, iniciovat (naladit) a vést své vlastní žáky. Tato iniciace je určena jen pro lidi, kteří chtějí Reiki zasvětit svůj život a jejichž vibrační a duchovní úroveň má tomu odpovídající kvalitu.

Samozřejmě po naladění do jednotlivých stupňů, se můžete na mne, kdykoliv obrátit o radu či pomoc.

*** TERMÍN SEMINÁŘŮ DLE DOMLUVY, bližší informace na emailu : energiereiki@seznam.cz ***

Reiki nenahrazuje lékařskou péči !