Ra Sheeba seminář

 

Iniciace do Ra-Sheeby

Během naladění do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců, kteří s námi byly už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti.

Průběh iniciace:

Naladění do energie Ra Sheeby probíhá pouze v leže.

1. stupeň: naladění na energii Ra Sheeba se provádí na 3 fáze, tzn. že jde o 3 iniciace. Konkrétně, provede se naladění s danými symboly a hodinu se nechá energie proudit, pak je hodina pauza a pokračuje se dále, další naladění. Čili to znamená, že naladění trvá hodinu a mezi každým je hodinová pauza. Celkově se jedná o šest hodin, tři fáze naladění plus hodinové pauzy mezi tím.

2. stupeň: průběh je stejný jako u 1. stupně, ale provádí se na 2 fáze.

'Tím, že naladění probíhá v leže, dochází k uvolnění a k silnému procítění energií. V průběhu se vám může i ukázat vhled z minulého života z Egyptu. Zde bych chtěla podotknout, že je to individuální u každého jedince, tak jako vše, protože každý máme jiné vnímání. Proto je lepší nemít žádné očekávání a nechat tomu volný průběh.

Iniciaci do energie Ra Sheeba provádím pouze dálkově. Je to z důvodu toho, že iniciace probíhá v leže, tzn. že ležíte, a také tím můžete silněji prožít toto naladění. . 

 

RA SHEEBA 1.stupeň - léčitelský

Zde obdržíte pro práci s touto energií symboly pro léčení a také pro denní ochranu. Naučíte se postup, jak provádět léčebnou seanci. Také postup pro posílání energie Ra Sheeba seance na dálku.

Samotná iniciace - naladění na energii Ra Sheeba se provádí na 3 fáze, po hodině.

 

RA SHEEBA 2. stupeň - mistrovský

Zde získáte mistrovské symboly energie Ra Sheeba, které smějí být výhradně používány pouze na mistry Ra Sheeby. Nikdy ne na ostatní klienty. Energie přicházející skrze tyto symboly je totiž vyšší, než by běžní klienti mohli bez rizika přijmout a smysluplně využít. Tento stupeň je pro váš vyšší rozvoj a pro svou potřebu.

 

Ra Sheeba mistrovské symboly jsou rozděleny do tří skupin :

1. Fyzické tělo     2. Čakry         3. Astrální tělo

Samotná iniciace - naladění do energie Ra sheeby 2.stupeň, se provádí na 2 fáze (2 hodiny).

 

RA SHEEBA - mistr učitel

Zde se naučíte, jak iniciovat do energie Ra Sheeba ostatní lidičky. Získáte symboly a postup pro zasvěcení.

Součástí seminářů jsou skripta a certifikát.

 

Iniciace do Ra Sheeby je na dálku, prožitek je velice silný.

 

*** TERMÍN SEMINÁŘE DLE DOMLUVY, bližší informace na emailu : energiereiki@seznam.cz ***

Nenahrazuje lékařskou péči !