Reiki

Co je to REIKI?
Energie reiki je univerzální energie, která je všude kolem nás, je zcela bezpolaritní, nemá v sobě kód ani ženského ani mužského principu. Název reiki pochází z japonského rei = vesmírná, ki = energie.

Hlavní informační kód dává energii schopnost udržovat energetický systém člověka v takovém stavu, jak je to potřebné pro harmonický život ve zdraví a psychické pohodě a vést člověka jeho vlastní cestou ke schopnostem žít láskou. Proto je reiki energie často nazývána energií univerzální boží lásky. 
Jednotlivé symboly pak nesou informační kódy, které umožňují snadněji tyto schopnosti získat. 
Kromě tradičního systému, který je nazýván podle jeho zakladatele Usui systém reiki, v dnešní době vzniká velké množství zasvěcovacích systémů pro práci s vesmírnou energií. Liší se pouze v symbolech a technikách. Je to např. systém Karuna reiki, Arolo, Aroll, Tari a mnoho jiných.


Jak reiki léčí tělo i vztahy
O léčivé síle energie reiki bylo již popsáno mnoho knih i stránek na internetu. Metoda přikládání rukou za pomoci znalosti proudění energií v těle i za pomoci symbolů, které vytvářejí vibrace ve vesmíru, a proto působí i na dálku, je většinou chápána pouze jako léčebná metoda pro řešení nebo prevenci zdravotních potíží.

1. Reikista neužívá svou vlastní energii, ale energii čistou, přiváděnou z vesmíru. Díky tomu se terapeut necítí vyčerpaný ani po několika sezeních nebo zasvěceních za den.

2. Reiki umí každý - v okamžiku zasvěcení Mistrem Reiki dojde k znovuprobuzení a naladění člověka na průchod energie, která jeho rukama proudí již navždy. Toto zasvěcení a schopnost být kanálem pro průtok Reiki má již do konce života. Její tok nelze ničím zastavit. Ani nemocí, ani stresem, ani karmickým přesvědčením ( vražda, smilstvo, trestný či nemorální čin) nebo rozhodnutím přestat s Reiki pracovat.

 Reiki vchází do reikisty korunní ( 7.) čakrou a vychází dlaněmi ( popř. i chodidly ) směrovaná na potřebné místo. Tok energie se dokonce spouští někdy samovolně, např. stojíme-li v blízkosti nemocného člověka, zvířete, rostliny, vzpomeneme-li na Reiki nebo na někoho nemocného apod. energie začne z dlaní sama proudit.

3. Reiki nemusí být řízená - tak jako i ostatní energie. Jde sama tam, kde je jí nejvíce potřeba. Má svoji vlastní inteligenci. 
Může se stát, že budete u někoho odstraňovat bolesti hlavy, která k Vašemu zármutku nepoleví, ale překvapivě Vám klient oznámí, že ho přestal bolet žlučník, o kterém Vám neřekl a jeho bolesti se již neobjevují. Došlo k tomu proto, že Vámi vysílaná Reiki našla v těle závažnější problém než byly jím uváděné bolesti hlavy. Nasměrovala se tedy na problémovou oblast a nemoc odstranila. 

4. Energie Reiki je nemagnetická - nehrozí tedy, že by terapeut převzal nemoc od svého klienta a ani naopak nemůže dojít k přenosu terapeutových zdravotních problémů na klienta.

5. Reikista není léčitel - Reikista je jen prostředníkem mezi člověkem a vesmírem ( Bohem, Univerzem …. jak chcete…) Stal se tzv. „kanálem“ Reiki - sbírá vesmírnou energii, sdružuje ji v jeden silný pramen a směruje ji do potřebných míst.Ten, kdo ve skutečnosti léčí je klient, rozhodující svým podvědomím, jestli energii přijme nebo ne.
 
6. Při práci s energií očišťujete a harmonizujetei svůj organismus. Tedy, čím častěji používáte Reiki, tím lépe na tom jste po zdravotní, duševní i duchovní stránce. A dalším přínosem bude vyšší senzitivita, jasnozřivost či jasnovidnost.

7. Reiki nezná prostor ani čas - projde jakýmkoliv materiálem ( i ocelí ), urazí jakoukoliv vzdálenost ( což přináší možnost léčby i na velké vzdálenosti ), a v okamžiku, kdy ji vyšleme směrem k příjemci, pocítí on její účinek. Neexistuje žádná prodleva, je na místě okamžitě. Vzhledem k tomu, že Reiki nezná čas, dá se posílat Reiki do situací minulých, přítomných i budoucích.

8. Reiki je programovatelná - tato vlastnost se využívá v situaci, kdy nemáte čas posílat energii příjemci v dohodnutou hodinu.

9. Reiki je akumulátor - pomocí Reiki můžete nabíjet vše, co Vás napadne. Jídlo, pití, můžete harmonizovat účinek léků s vedlejšími účinky, ošetřovat zvířata, rostliny, drahé kameny apod.

10. Reiki odplavuje účinně všechny jedy, karcinogenní látky a chemikálie z organismu. Proto se dá skvěle využít po chemoterapiích a otravách k obnovení imunity a posílení organismu.

11. Reiki odklání patogenní zóny a čistí prostor od negativních energií. ( metoda II. stupně Reiki )

12. Reiki pomáhá při kontaktu s duchovním světem, zejména citlivým osobám. Reikista přestane pociťovat strach, který obyčejný člověk má při setkání s tajemnem.

5 zásad, které Mikao Usui převzal od císaře MeiJi. Říká se jim GoKai MeiJi:

1. Nepodléhej zlosti aneb právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu
2. Netrap se aneb dnes zapomenu na všechna trápení
3. Buď vděčný aneb právě dnes si připomenu, kolik požehnání se mi dostalo
4. Pracuj se sebou vytrvale aneb dnes budu pracovat poctivě
5. Vykazuj upřímnost všem cítícím bytostem aneb právě dnes budu laskavý ke všemu stvořenému

Na co si dát pozor
Vzhledem k tomu, že Reiki odplavuje z těla „ jedy „, musíte si dát pozor na to, aby se klient nenacházel zrovna ve stadiu, kdy je nezbytně potřebuje. Takovým příkladem je např. narkóza. Zásadně dáváme Reiki nejpozději 24 hodin před a nejdříve 24 hodin po Tento „ zápor „ Reiki účinku se dá naopak využít při pomáháním druhým, např. při chemoterapii, kde můžete velice účinně napomáhat snížit vedlejší účinky léčby rakoviny.

Stejně tak můžete pomoci regeneraci organismu, zejména jater po různých otravách léky či potravinami, ovšem až po lékařském zákroku!! Nikdy se nesnažte vyřešit tak závažnou situaci sami.operaci, v kratší době ne! Mohl by se probudit z narkózy.

Odpovědnost klienta
Odpovědnost klienta je při Reiki velice důležitá. Klient si musí být vědom toho, že terapie má naději na úspěch tehdy,když bude sám dodržovat určitá pravidla hry. Jestliže budete na jedné straně vyvažovat nerovnováhu v jeho organismu a on bude na druhé straně tuto nerovnováhu svým jednáním prohlubovat, může dojít ke změně jeho zdravotního stavu.

Klient má zodpovědnost za přijetí sama sebe. Za svá rozhodnutí a za otevření se léčebné energii. Nemůže svou zodpovědnost přesunout na někoho jiného. Bohužel jsme naučení svoji zodpovědnost přenechávat lékaři, protože on si nemoc pojmenoval, určil způsob léčby a předepsal léky. Stavíme se do role pouhých spotřebitelů předepsaných medikamentů. Proto odmítáme přebírat za svoje zdraví odpovědnost. Náš přístup potom zpomaluje léčebný proces. Tváříme se, že se nás uzdravení netýká, je to přece věc lékaře… Omyl! Je to naše tělo a tudíž i naše rozhodnutí, tedy i naše věc!

Upozornění

Reiki nenahrazuje lékařskou péči !

Pozn.: Informace čerpány z internetových stránek.

 

 


Hudba na profil zdarma-Příslušenství pro mobilní telefony