Ohledy

Ohledy
Ohledy a ohleduplnost patří mezi velmi ceněné hodnoty, které společnost přímo vyžaduje. Z hlediska lásky k sobě samému jde však o falešné hodnoty, jejichž původcem není láska k sobě, ale naopak odsunutí sebe do pozadí a upřednostnění zájmů a požadavků okolí a druhých lidí před svými vlastními. Ohledy nevychází z lásky, ale naopak ze strachu, že se naše kroky někomu nebudou líbit nebo někomu ublíží. Mnoho lidí má v sobě zakódovaný program „hlavně, abych nikomu neublížil“. Tato věta má vždy jeden zaručený důsledek : Vždy, když se jí chceme řídit, znamená to, že zcela jistě chceme vyhovět ostatním. Tento cíl je v prvé řadě zcela nesplnitelný z důvodu, že nelze zajistit, aby vše, co děláme, se všem líbilo a vyhovovalo všem. Na to je velmi výstižné přísloví „není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem“. A tak nejen, že nežijeme podle svého, takže si tím ubližujeme, ale také jsme zklamaní, neboť se nedočkáme vděčnosti od těch, na které jsme se ohlíželi, protože měli stejně jinou představu. Učíme se mít rádi, být za sebe zodpovědní a neustále si potřebujeme připomínat, že jsme svobodné bytosti a každý dostane zpět vše, co vysílá. Pokud naše myšlenky, slova a činy vycházejí z naší lásky k sobě, pak vytváříme svou vlastní spokojenost, kterou nám nedá nikdo jiný než my sami. Druzí lidé mohou mít na naše jednání různé názory, a to je jejich svoboda. Názory druhých nejsou pro nás závazné ani směrodatné. Pro nás je důležité, zda děláme to, co cítíme, o čem jsme přesvědčení, čemu věříme. Za své jednání jsme zodpovědní jen my sami a pouze my obdržíme následky. Vždycky si připomeňme, že vše, co je láskyplné k nám, je láskyplné i k ostatním. Přesto se ostatní mohou cítit poškozeni, nespokojeni či ukřivděni. Důvodem je obviňování druhých za vlastní problémy. Nezbývá než respektovat, že každý může reagovat jinak a hodnotit situaci podle svého stupně poznání. Důležité je žít si po svém a stát se nezávislým na mínění ostatních.

Vyňato z článku Sebepoznání z časopisu Phoenix – Jiřina Slámová