Informace

V této sekci uvádím všeobecné informace, své názory nebo odpovědi na různé otázky, apod. :-). Pokud budete potřebovat některé informace více objasnit, můžete mi napsat na email: energiereiki@seznam.cz

Krásné dny Pavli Versea

Pozn.:

Harmonizace energiemi, nenahrazuje lékařskou péči !

Léčení energiemi nenahrazuje lékařskou péči!

 

**** Když harmonizuji pomocí energie Reiki, nemocného člověka, mohu na sebe převzít jeho nemoc, onemocnět?

Ne.

Pokud začneme pracovat s energií Reiki, tak jsme jenom zprostředkovatelé, skrze nás proudí tato energie, jsme i chráněni.

Je důležité si uvědomit, to že při léčení je potřeba nechat proudit energii volně, bez určování nějakých záměrů.  Jen můžeme třeba říci či si pomyslet, aby léčení probíhalo v rámci nejvyššího dobra, pro dobro pacienta, nevkládáme žádné své záměry. Hlavně, když léčíme energií Reiki člověka, na kterém nám hodně záleží, tak máme takové to „nutkání“, že si přejeme a chceme, aby se vyléčil apod. V tomto případě se může stát, že pokud hodně lpíme na tom léčení a léčeném, tak můžeme na sebe přetáhnout jeho momentální pocity či bolest, ale to po chvíli pomine. 

To je i má osobní zkušenost a mohu upřímně i napsat, že mě to nejprve hodně vylekalo, když jsem na sebe přetáhla tu bolest. Po chvíli to pominulo a rozhodně jsem na sebe nepřetáhla nemoc toho léčeného.  Šlo de facto o mé ego, jednak jsem léčila člověka, na kterém mi hodně záleželo, a chtěla jsem mu samozřejmě pomoci. Ponaučila jsem se z toho a pochopila jsem, že mám nechat energii volně proudit a nedávat tam žádné záměry – chtění, přání apod.

Jak jsem psala výše, tak jsme jen „zprostředkovatelé – kánalem“ této energie, která proudí skrze nás k dotyčnému.  Při léčení nepředáváme ze sebe žádnou nemoc či bolest klientovi, a rovněž i naopak, že my si při léčení nepřevezmeme jeho nemoc či bolest, neonemocníme. Nedochází při léčení k žádné takové „výměně nemocí“ apod. Nemusíte se obávat.

Pomocí energie Reiki jsem léčila i nemocné rakovinou, osobně či dálkově a „nepřetáhla“ jsem si na sebe tuto nemoc ani žádnou jinou.

To platí i u dálkového léčení.

 

***   Jak je možné, když Reiki je léčivá energie, má spousta Mistrů, lidí, kteří pracují s energií, své problémy či nemoce?

Tak i s touto otázkou jsem se setkala :-). No jak je to možné ? :-) Nejprve musím říct toto, nepředstavujte si, že léčení je jako mávnutím proutku a řekneme abraka dabra a nemoc zmizí ... kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom všichni byli zdraví a bez nemocí. To by byla nádhera, ale vězte, tak jednouché to není :-)... Musím upozornit, že co se týče energie Reiki či jiných "podobných energiích", tak se zde jedná o harmonizaci těla, mysli. Mám zkušenosti takové,že to opravdu pomáhá. Ale musíme si i uvědomit další věci, že léčení není tak jednoduchá záležitost... Nemoc přichází, kdy my sami nejsme v harmonii, nejdeme správnou cestou, nemoc nás má zastavit a upozornit, že něco děláme ve svém životě špatně. A tady jde hlavně také o změnu pohledu na život a přístupu k životu. Ze svých osobních zkušeností léčení vím, že nestačí pouze posílat energii Reiki či jinou energii, ale také že hlavně jde o to, najít i příčinu dané nemoci. A také že velice hodně záleží na přístupu "nemocného"... , pokud on jen čeká, že ho někdo vyléčí a on se sám nebude snažit něco změnit, tak je na velkém omylu. Protože vše je jen o nás samotných, i o našem pochopení  a změně postoje k životu. Pokud budeme léčit energiemi, tak můžeme pomoci, třeba jen tím, že budeme stabilizovat daný stav. Ale co se týče samotného vyléčení, tak to má hodně různých aspektů.

Když dám primitivní příklad... tak třeba.. budeme léčit alkoholika, co má nemocnou játru... tak my mu budeme dávat energii Reiki (či jinou), budeme ho harmonizovat, pracovat na tom člověku... A ten dotyčný človíček má problém s játrou kvůli tomu, že je alkoholik a hodně pije.. No tak po léčení si zase vypije nějakou tu svou dávku alkoholu... Takže my mu pomůžeme léčením přes energie, ale on to zase vše zhatí, že půjde a zase vypije velkou dávku alkoholu.. tak v tom případě, mu pomocí energie pomáháme v tom, že ho detoxikujeme, ale také svým způsobem stabilizujeme jeho současný stav, a tím nepůjdou vidět žádné další změny k zlepšení. A to je právě to, co je důležité, pokud takový člověk chce pomoci, tak musí udělat změnu sám u sebe a přestat pít..... Takže chápete, jak to myslím?? To byl jen takový směšný příklad.

 

A co se týče Mistrů, že oni pracují s energiemi a jsou nemocní? Když na sobě začneme tímto způsobem pracovat, duchovně a pomocí energie... tak to je jako odlupovat slupky z cibule, něco sloupeneme, vyřešíme a zase se objeví něco dalšího ke zpracování. A to se týká i nemocí... A i ti "Mistři" jsou jen lidé, jako ostatní a řeší si zde na Zemi své zkoušky, jako my všichni, i co se týče nemocí. Každý tady máme svůj život, cestu, ať už jsme Mistři nebo nejsme. :-)

Co je hlavně důležité, tak každý "Mistr" by měl předávat své zkušenosti, znalosti a zasvěcovat jen v čistém úmyslu, v rámci vyššího dobra..

A ten co je "Mistrem", tak to neznamená, že je bůh ví co, je to člověk jako my všichni. Ale předává zkušenosti a znalosti ostatním na své úrovni, co může...

Jen ještě dodám jednu věc,, že kdyby "Mistr" byl dokonalým člověkem a měl vše zpracováno, byl osvícený,, tak by už tady nemusel žít.... 

Všichni jsme jen lidé a každý z nás tady más svou cestu a vše, čím si má projít, je to vše o zkušenostech. :-)

 

 

*** Iniciace (zasvěcení) osobně nebo dálkově ?

Záleží na Vašem rozhodnutí, který způsob je pro vás přijatelnější, jak vy sami to cítíte.

Co se týče dálkového zasvěcení, tak jsem se doslechla mylné názory, že to nefunguje. Není to pravda. Dálkově lze zasvěcovat a funguje to, mám své vlastní zkušenosti, sama jsem si prošla, jak osobními, tak i dálkovými zasvěceními. A také, když jsem zasvěcovala na "dálku", tak mám zpětnou vazbu.

U dálkového zasvěcení je lepší, když už jste iniciováni do nějaké energie, máte již nějaké zkušenosti s energiemi. A také je dobré, abyste měli důvěru v člověka, který vás bude "zasvěcovat". Můžete se rozhodnout na základě doporučení nebo se můžete setkat osobně s daným "Mistrem". Někomu stačí pouze foto a intuice atd. atd. Pro ty, kteří teprve začínají a chtějí poprvé ve svém životě absolvovat zasvěcení do energie, bych doporučila osobní zasvěcení.


 

 

****   Proč platíme za dary seshora? Kupuji si Reiki – energii?

Tady v tomto případě, bych chtěla uvést, že v žádném případě se neplatí za ten dar „ze shora“, za ty energie, to by bylo neetické! To, co je dáno ze shora, je pro všechny přístupné a zcela zdarma. Někdo s tím umí pracovat sám, přirozeně, někdo potřebuje ukázat tu cestu, a z toho důvodu jsou semináře, které nám pomůžou.

Já sama vnímám energie a mám to dáno v sobě od malička, ale nevěděla jsem si s tím rady, neměla jsem nikoho, kdo by mi tu cestu ukázal a poradil. Až jednou jsem našla informace na internetu ohledně Reiki. Upřímně přiznávám, že jsem tomu vůbec nevěřila. Byla jsem velice skeptická a říkala jsem si, že to prostě nemůže fungovat. Ale mýlila jsem se :-).  Někdy někteří z nás potřebují jakoby „nakopnout“, ukázat směr. Potkala jsem spoustu různých lidí, kteří pracují s energií Reiki a když tuto energii na mě aplikovali, tak mi to jednak pomohlo a rovněž jsem tu energii vnímala. Nakonec jsem sama dospěla k rozhodnutí, že chci pracovat s energii Reiki :-).

Co se týče různých seminářů na „energie“, zasvěcení do energií atd., tak člověk, který vám zprostředkovává naladění na energie, na vyšší zdroj, si nebere peníze za toto, ale za svůj čas, který vám věnuje. Připraví si pro vás seminář, informace, které vám poskytne, vysvětlí veškerou danou tématiku, předá skripta apod. Například, když ten seminář trvá čtyři hodiny, tak se vám během této doby věnuje, předává vám své znalosti, zkušenosti, různé informace – věnuje svůj čas vám a i svou energii.  To je stejné jako u kterékoliv jiné služby.

Víme, že energie musí být v rovnováze, všechno by mělo být, tak aby nevznikl žádný pocit dluhu.  Špatné je, když někdo jenom dává a když někdo jenom bere. Samozřejmě to vše nemusí být otázkou jen peněz, ale může se jednat o prostislužbu - výměnu energie - "já pro tebe udělám něco a ty zase pro mě ". ... Odměna nemusí být pouze jen v energii peněz, ale i v protislužbě. 

Mimo jiné, co se týče peněz, tak to je pouze oběživo,  energie .... a je to - to, co si lidé stanoví jako směnnou jednotku.. pokud bychom si stanovili, že penězi bude víno.. tak se vše bude poměrovat vínem... to je ekonomie....

Tak a trochu z ekonomie k penězům :-)

Peníze mají dlouhou historii a představují vedle ohně snad nejdůležitější vynález lidstva. V době kdy byla směna zboží za zboží rozšířeným jevem a nastal problém, jak dosáhnout oboustranné shody dvou výrobců (jeden prodává obilí, ale nechce např. džbánky, které mu nabízí druhý). Směna začala být nákladná, neboť čas potřebný na směnu a energie na smlouvání a dohadování a konečně i riziko, že získám zboží, které momentálně nepotřebuji s tím, že jej udám budoucnu, to vše představuje transakční náklady směny. K jejich snížení postačovalo nalézt jeden druh zboží, který by byli ochotni přijímat všichni účastníci trhu a směňovat za něj své vlastní zboží. Toto zvláštní zboží bylo nakonec nalezeno a dostalo označení peníze. Peníze jsou tedy zvláštní zboží, které jsou všichni ochotni přijímat a směňovat za ně své zboží.

 

A co se týče odměny? 

Ceny za semináře jsou různé u každého "Mistra"... on nabízí nějakou svou cenu za seminář.... a na každém je svobodná volba, zda tuto cenu přijme nebo ne... Když dám extrémní příklad, že Mistr bude požadovat za seminář deset tisíc, tak to je jeho volba, on se tak sám cení.. ale volba ostatních, je taková, zda tuto cenu přijmou nebo ne.. záleží to na vás, jak se rozhodnete, pokud nejste spokojení s danou výší odměny, tak tam přeci nemusíte chodit :-) a najdete si jiného "Mistra"... 

Nezapomeňte, že vždy je rozhodnutí na vás samotných a nikdo vás do ničeho nemůže nutit. Každý máme právo své svobodné volby. Jednejte tak, jak to sami cítíte, vnímáte a nenechejte se ovlivňovat druhými..

Odměna za léčení?

Nejprve bych chtěla připomenout, že pokud máme zdravotní problém je důležité se obrátit na lékaře a spolupracovat s nimi. Léčba energií Reiki apod., nenahrazuje lékařskou péči. Avšak při léčení si můžeme touto metodou pomoci.

Já osobně, pokud se na mě někdo obrátí, že má zdravotní problém a chtěl by i pomoci s energii Reiki, tak pomůžu, že po vzájemné domluvě energii Reiki pošlu (dálkově), ale peníze si za to nevezmu. Jednak nejsem léčitel a co se týče energie Reiki, tak jsem jenom "zprostředkovatel", že skrze mě energie proudí a mohu ji poslat kamkoliv, komukoliv v dobrém vyšším záměru. Mám k tomuto pokoru a úctu.

 

 

 

*** Reiki seminář - jdeme poprvé

Toto téma bych chtěla věnovat těm, kteří se zatím rozhodují, že by se chtěli nechat iniciovat (zasvětit)  do energie Reiki a nemají představu,  jak to vše probíhá.

Nejprve je dobré si přečíst nějaké informace na internetu nebo si popovídat s přáteli, kteří už do Reiki jsou zasvěcení a můžete je i požádat, aby na vás chvíli působili touto energií, abyste získali nějakou představu.

Když se rozhodnete pro seminář Reiki, tak je důležitý i výběr Mistra, který vás bude zasvěcovat. Můžete si nechat poradit třeba od přátel, kteří už jsou iniciování do Reiki a doporučí vám Mistra na základě svých zkušeností. Při výběru Mistra poslouchejte i svou intuici, svůj vnitřní hlas. Je to vše o vaší svobodné volbě a rozhodování, do ničeho vás nemůže nikdo nutit.

Semináře probíhají tím způsobem, že se vysvětlí, jakým způsobem můžeme pracovat s energií Reiki, dle daného stupně. Dále proběhne iniciace (zasvěcení) - jedná se o naladění na energii Reiki. Samotné zasvěcení (iniciace) je úžasný zážitek a každý si ho prožije individuálně po svém. Po každé iniciaci si s lidičkami povídám, jak to vnímali a jaké jsou jejich prožitky. Je úžasné pak i sledovat to jejich „rozpoložení“, jak jsou naplnění klidem apod. :-)

Po absolvování semináře doporučuji, abyste v tento den si už neplánovali žádné náročné aktivity a raději odpočívali, abyste vše mohli vstřebat.

Dále u každého zasvěceného proběhnou různé očistné procesy v trvání tří týdnů (21 dní). V této době se tělo očišťuje na všech rovinách. Mohou se vyplavit zažité emoce nebo na úrovni těla - čistit toto tělo od jedů. Průběh očistného procesu je u každého individuální. Někteří zažívají mírné symptomy, zatímco jiní lidé nevnímají očistu vůbec. Očistného procesu se nemusíte vůbec obávat.

Reiki nemůže udělat žádnou škodu a vždy pracuje pro vyšší dobro osoby, která je Reiki otevřena. Hodně lidí má po zasvěcení pocity radosti, relaxace, blaha, nějakého prostoru a euforie. Po tuto dobu nekonzumujte alkohol ani jiné návykové či nějak škodlivé látky.

Během tohoto očistného procesu bych vám chtěla i doporučit, abyste neabsolvovali raději žádná další zasvěcení např. do jiných energií či dalšího stupně Reiki, žádnou jinou práci s energiemi na sobě. Pokud něco takového máte v plánu, tak to raději odložte na později, je potřeba nechat čas očistnému procesu.

Proto radím, vše pozvolna a postupně, není kam spěchat. Se svým Mistrem můžete i vše zkonzultovat či si nechat poradit.


 

***    REIKI

Reiki je japonské slovo a vyslovuje se „rejki“.

REI znamená „vesmírná, všepronikající, životodárná“ KI znamená „energie“

Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám. Reiki lze užít kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. Slouží kromě harmonizace a uzdravení fyzického těla, také k rozvoji osobnosti, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie. Také i po psychické stránce se budete cítit lépe, budete vyrovnanější.

Reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc původ. Uvolňuje blokované energie, očišťuje tělo od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy.

Při působení Reiki cítí klient teplo po těle, brnění, celkově to působení ho zklidňuje.

Setkala jsem se i s lidmi, kteří energiím absolutně nevěřili, tak jsem je nepřesvědčovala a nechala jim čas. Potom za nějakou dobu za mnou přišli a řekli si o energii Reiki, že by to chtěli vyzkoušet. Po působení Reiki byli velice překvapení, jak tuto energii vnímali a cítili se velice dobře. Vždy mi pak říkali „co jsi to se mnou provedla?“ Já neprovedla nic :-), jen jsem zprostředkovala působení energie. Nakonec se tito „nevěřící“ lidé o Reiki začali zajímat a dokonce někteří z nich jsou dnes již také zasvěcení do této energie.

K provádění technik Reiki není potřeba žádné zvláštní víry, nebo vyznání. Když jednou otevře Mistr Reiki člověka průtoku energie, bude rukama proudit přirozeně a člověk si tuto schopnost udrží po celý svůj život.

Reiki můžete používat sami na sobě, předávat energii druhým, ale také i zvířatům a rostlinám, stromům. Můžete si energetizovat jídlo, pití, kameny, očistit prostory apod.

Třeba se také jednou vydáte na tuto úžasnou cestu.

 

*** Energie, schopnosti vnímat energie… jak to je tedy?

V dnešní době jsou již různé vědecké výzkumy, které prokazují, že „energie“ existují – fungují , ale toto bych nechtěla vysvětlovat z hlediska vědy. Pojmu toto z hlediska lidského, jako laik. :-)

Všechno je energie, někteří si to uvědomujeme a zajímáme se o toto,  pracujeme s energiemi, někteří si to možná neuvědomují, ale pracují a vnímají energie podvědomě.  Jednoduchý příklad, když potkáme někoho, tak hned vnímáme jeho energii a on naši a stává se nám třeba, že potkáme člověka, kterého vidíme poprvé v životě a nemůžeme ho vystát, je nám nepříjemný a přitom nám nic neprovedl v současném životě, potkáváme ho přeci poprvé. Anebo potkáme někoho, kdo je nám velice příjemný a máme pocit, že ho už známe dávno. Samozřejmě nebudu teď rozebírat, proč tomu tak je, protože i za tímto je skrytý určitý důvod, ale uvádím to pro představu, že energie vnímáme všichni.

Lidé, kteří už něco v životě pochopili a uvědomují si , že vše kolem nás je o energiích, chtějí hlouběji proniknout do tohoto vědění a hledají si svou cestu, různé informace a chtějí toto sdílet s ostatními.  Je to vše zcela přirozené, jde jen o to uvědomění. Někdo s tím umí pracovat sám, přirozeně, někdo potřebuje ukázat tu cestu.

Všechno je o energii a  všichni s tím umíme pracovat a vnímat, jen si to někteří z nás nevědomují. Ze svých osobních zkušeností, vím to, že i ti největší skeptici k energiím, když se jim přihodila těžká a bolestná událost v jejich životě, tak začali přemýšlet a hledat hlubší smysl života.

 

 


www.youtube.com/watch?v=yoYrLM5rGX8