Úzkost

* 1 *

Obrátila se na mně paní Radka, která přišla s problémem, že kdykoliv je v přítomnosti svého manžela, tak se ji začne svírat žaludek, třesou se jí ruce a pociťuje silnou úzkost a nervozitu. Nevěděla, proč se jí to děje, nebyl k tomu zrovna v ten moment žádný důvod. Samozřejmě tyto stavy byly pro ni nepříjemné a zvlášť, kdy si uvědomíme, že je v blízkosti svého manžela skoro každý den, tak je samozřejmé, že takto se žít nedá. Postupem času se tyto stavy začaly objevovat už i v momentě, kdy jen obdržela od manžela zprávu na mobilu. Tak jsem si s ní popovídala a po rozhovoru jsem zjistila, že to manželství je dost problematické, a že klientka prožila události v manželství, která ji traumatizovala (hádky, fyzické násilí).
Výše uvedený problém jsme začaly zpracovávat klasicky pomocí terapie HAP.  Během sezení jsme pročistily současnost, a také jsme se dostaly samozřejmě až do minulých životů, které prožívala se svým nynějším manželem. Tam jsme odkryly, a také zpracovaly souvislosti s jejím problémem. Po delší době se paní Radka ozvala, že uvedené problémy zmizely, už nepociťuje úzkosti ani strach. Dokonce se jí přestaly dělat i opary, to má právě souvislost s jednou zpracovanou událostí z minulého života.  Dále si uvědomila a pochopila další věci ohledně jejich vztahu a začala dle toho jednat.
Tady na tomto případu je vidět i to, že když prožijeme nějaké trauma v současném životě, tak se mohou „otevřít“ různé problémy, které jsou právě spjaty s událostmi z minulých životů. Když se to zpracuje, tak „znenadání“ problémy vymizí, a to nám usnadní žít plnohodnotně současný život.
Jsem ráda, že se mi paní Radka ozvala a poskytla mi zpětnou vazbu naší práce, a že jí to pomohlo. Dala mi svolení, že se o tomto případu mohu zmínit na svých webových stránkách. Samozřejmě v rámci zachování diskrétnosti, jsem změnila její jméno.
Versea

 

 

 

 


Hudba na profil zdarma